+420 595 136 023 info@paac.eu
Follow us:

PAAC

Věda, výzkum a vzdělávání. To je synergie, která vede k cílům, jak odhalit a rozvíjet různé druhy inteligence.

PAAC CONSORTIUM

PAAC

Synergie, partnerství vedoucí k rozvoji nových příležitostí v kreativním průmyslu a tvorbě nových pracovních příležitostí pro mladé experty, kteří chtějí vidět za horizont událostí ve společnosti.

Spojení institucí v rámci PAAC CONSORTIUM přináší rozšířené možnosti poradenské a výzkumné činnosti pro potřeby veřejné správy na všech stupních územního členění.

Instituce společně rozvíjejí právní sekci, aby výstupy výzkumných studií mohly být aktuálně aplikovány do legislativních změn. Partnerství přináší synergii a posílení pozice mezi nadnárodními společnostmi operujícími na českém trhu.

Propojením základního a aplikovaného výzkumu do veřejných politik přispíváme k efektivnějšímu řízení státu v současné době, kdy dochází k nárůstu Sociálních rizik a prudkých změn v území.

AKTUALITY

Výroční zprávy

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Hodnocení dopadů regulace RIA
Poznej tajemství vědy
Mapy budoucnosti
Zhodnocení dotačních titulů Ministerstva kultury
Strategie ITI Plzeňské metropolitní oblasti
Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary
Analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce ČR-PL
Evaluace operačních programů a projektů
DRAGON 2 – Od měření k řešení!

 

Propojením vědecko-výzkumného ústavu s poradenskou společností dochází k rozšíření nabídky evaluací legislativy, národních politik, operačních programů, strategií a koncepcí.

Propojením základního a aplikovaného výzkumu do veřejných politik přispíváme k efektivnějšímu řízení státu.

Přehled všech realizovaných projektů

 

Akreditovaná vzdělávací instituce ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú., ve spolupráci se společností PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. nabízí odborné kurzy a akreditované vzdělávací programy.

Vzdělávací institut PAAC, to je klíč k Vašemu vzdělání. 
Vzdělávací institut slouží k šíření odborných informací na národní úrovni. Rozvíjíme vzájemnou spolupráci a kooperaci mezi dalšími výzkumnými organizacemi, vzdělávacími institucemi a představiteli veřejné správy.

V rámci vzdělávání směřujeme získané znalosti k praktickému využití pro ministerstva a další organizační složky státu, územní samosprávné celky a další subjekty. Na základě našich dlouholetých zkušeností aplikujeme s vysokým přínosem nové odborné poznatky do životní praxe.

Přehled všech nabízených kurzů.

SPOLUPRACUJEME

 • COWI
 • Ministerstvo vnitra ČR
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Úřad vlády ČR
 • Ministerstvo kultury
 • Ústav geoniky AV ČR
 • Vysoká škola podnikání
 • VŠB
 • OSU
 • Policejní akademie ČR
 • Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
 • Český hydrometeorologický ústav